Poslije ratnih dešavanja JU“Kulturni centar Srebrenica“ nema adekvatnog zagrijavanja prostora.Rađeni su radovi na grijanju od strane donatora međutim nije adekvatno urađeno tako da smo uvijek imali problema oko zagrijavanja prostorija,  imamo neiskorištene prostorije koje posjeduje  JU“Kulturni centar Srebrenica“ a koje bi bile korištene za širu društvenu zajednicu.

JU“Kulturni centar Srebrenica“je aplicirala na Javni poziv za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „ Izgradnja i sanacija infrastrukturnih  i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine“ , koje je objavilo Oslobođenje dana 12.12.2019. i traje do 17.01.2020.godine. JU“Kulturni centar Srebrenica“ je aplicirala sa projektom pod nazivom „Zamjena kotla i osposobljavanje grijanja u JU“Kulturni centar Srebrenica“. JU“Kulturni centar Srebrenica“ je angažovala firmu Finesa d. o. o. Kalesija koja je dostavila  ponudu za radove zamjene kotla i osposobljavanja grijanja u JU.

Opština Srebrenica je povećala budžet JU“Kulturni centar Srebrenica“ namjenski za osposobljavanje grijanja u kojem će Osnivač sufinansirati projekat u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti projekta.