OBAVJEŠTENJE ZA MALU ŠKOLU GLUME

Poštovani roditelji i djeco upisana u malu školu glume, radionice će se održati u petak, subotu i nedjelju 13.14. i 15.aprila sa slijedećim rasporedom rada:
Petak, 13.4.2018.godine 18:00 h – prva radionica i upoznavanje
Subota, 14.4.2018.godine 10:00 – 12:00(prva grupa) i 12:00 – 14:00 h(druga grupa)
Nedjelja,15.4.2018.godine 10:00 – 12:00 h (prva grupa) i 12:00 – 14:00 h(druga grupa)
Pauze će biti dogovorene na licu mjesta sa predavačima.
Radionice će voditi glumci SENAD ALIHODŽIĆ i SABIT SEJDINOVIĆ.