JU “Kulturni centar Srebrenica” Srebrenica

Adresa: Srebreničkog odreda bb.

75430 Srebrenica

JIB: 440299660004

PDV broj: 400299660004

Žiro računi:

 • UniCredit Bank: 551 – 032 – 00002563 36
 • Nova Banka: 555 – 006 – 00008413 – 93
 • Razvojna Banka: 562 – 009 – 00000048 – 07
 • Žirat Banka :  186 – 321 – 03104534 56

Odlukom Skupštine opštine Srebrenica prostorije JU,,Kulturni centar Srebrenica,,mogu se dati na korištenje svim zainteresiranim licima,pravnim subjektima,nevladinim organizacijama,političkim patrijama i drugim subjektima.Ukoliko se radi o dnevnom zakupu potrebno je ispuniti zahtjev za zakup (Preuzeti OVDJE ) i uplatiti sredstva na jedan od žiro računa Kulturnog centra ili potpisati ugovor o zakupu ako zakup prostorija nije na dnevnoj osnovi a ugovorom o zakupu jasno se definišu prava i obaveze, plaćanje i druge pojedinosti.

Odlukom Skupštine opštine Srebrenica prostor u JU “Kulturni centar Srebrenica” se dijeli u dvije grupe:

 1. Poslovni prostor u JU “Kulturni centar Srebrenica”
 2. Poslovni prostor u suterenu

Poslovni prostor u JU „Kulturni  centar Srebrenica se dijeli na:

 1. Nevladine organizacije  1m2 – 3,00 KM + PDV
 2. Poslovni prostori 1m2 – 10,00 KM + PDV

Cjena može da varira  do 10% u zavisnosti od spratnosti

Poslovni prostor u suterenu

 1. Diskoteka i bar 1m2- 2,50 KM +PDV

Usvojen je i prijedlog da se za sve korisnike  cjena može umanjiti maksimalno  do 30% ukoliko prostor nema:

 1. Prirodnu ventilaciju 10%
 2. Dnevnu svjetlost 10%
 3. Ima vlažnosti 10%

Što ne isključuje i druge nedostatke koji se mogu utvrditi na licu mjesta, a bili bi regulisani kroz ugovor.

U JU “Kulturni centar Srebrenica” na dnevnoj osnovi zakupiti se mogu slijedeće prostorije:

 1. Mala sala – 117,00 KM sa PDV-om
 2. Velika sala – 351,00  KM sa PDV-om
 3. Restoran – 150,00  KM sa PDV-om

Ustanova će po potrebi zainteresiranim subjektima proslijediti predračun a obavezno je uručivanje fiskalnog računa i fakture o iznajmljenom prostoru.

Izdate prostorije u JU “Kulturni centar Srebrenica” :

 1. Udruženje “Srebrenica 99”
 2. Udruženje “Sara Srebrenica”
 3. Biznis centar Srebrenica
 4. Lovačko društvo “Javor” Srebrenica
 5. UR  “Don”
 6. Nacionalni park Drina
 7. PDA Srebrenica
 8. SBBiH Srebrenica
 9. “Avaz – roto press”

Dodjeljene prostorije na besplatno korištenje:

 1. Narodna biblioteka Srebrenica
 2. JP JS RTV Srebrenica
 3. Turistička organizacija Srebrenica
 4. KUD “Vaso Jovanović” Srebrenica