NAŠ TIM

JU,,Kulturni centar Srebrenica,, broji 11 zaposlenih.

Mediha SmajicDirektorica
Nermina PašićTehnički sekretar
Fadila FejzićŠef računovodstva
Muška SuljkanovićReferent za obrazovanje,kulturu i informisanje
Vida GligićBlagajnik
Hamir FejzićTehničar za scenu i rasvjetu
Senad RamićKonobar
Aleksandar MarkovićKonobar
Nada RankićKuharica
Milorad DragičevićDomar
Šuhra MerdzićHigijeničar