Poštovani roditelji i djeco upisana u malu školu glume, radionice će se održati subotu i nedjelju 28. i 29.aprila sa slijedećim rasporedom rada:
Subota, 28.4.2018.godine 12:00 – 14:00(prva grupa) i 15:00 – 17:00 h(druga grupa)
Nedjelja, 29.4.2018.godine 10:00 – 12:00 h (prva grupa) i 12:00 – 14:00 h(druga grupa)
Pauze će biti dogovorene na licu mjesta sa predavačima.
Radionice će voditi glumice Tatjana Šojić i Maja Izetbegović.