Poštovani roditelji i djeco upisana u malu školu glume, radionice će se održati subotu i nedjelju 12.i 13.maja sa slijedećim rasporedom rada:
Subota,12.05.2018.godine 13:00 – 15:00(prva grupa) i 16:00 – 18:00 h(druga grupa)
Nedjelja, 13.05.2018.godine 10:00 – 12:00 h (prva grupa) i 12:00 – 14:00 h(druga grupa)
Pauze će biti dogovorene na licu mjesta sa predavačima.
Radionice će voditi glumice Raviojla Jovančić-Lešić i Elma Juković.