Poštovani roditelji i djeco upisana u malu školu glume, radionice glume će se održati u petak, subotu i nedjelju 18.19. i 20.maja prema rasporedima rada sa kojima se radilo u prethodnom periodu.
Pauze će biti dogovorene na licu mjesta sa predavačima.
Radionice će voditi glumica Gordana Boban i glumac Mirsad Tuka.