JU ,,Kulturni centar Srebrenica,, u saradnji sa Sanelom Karišik-Begović poznatijom kao Sara Sabri za podrinjsku publiku organizuju predavanje na temu,, Jaka žena – jaka porodica”. Predavanje je zakazano za 07.02.2018.godine sa početkom u 16 sati u maloj sali Kulturnog centra u Srebrenici.Na predavanju će biti riječi o porodici, medjusupružničkim odnosima, problemima u braku i kako ih prevazići, te o odgoju djece i generalno o ulozi žene u porodici.
Sara Sabri (Sanela Karišik-Begović) je rođena 1984. godine u Novom Pazaru.Poslije osnovne škole je diplomirala u medresi Gazi Isa-beg također u Novom Pazaru. Na Internacionalnom univerzitetu je paralelno studirala Bosanski i srpski jezik i književnost te Diplomatiju i međunarodne odnose.Njena prva knjiga Šapućem ti kao žena ženi izašla je 2012.godine i za nepuna dva mjeseca doživjela dva izdanja. U 2013.-oj je izdala knjigu Šapućem ti kao žena mužu i zbirku pjesama Šapat ženske suze. Do sada je objavila više od deset knjiga. Udata je, majka je, za sada, dvoje djece i živi u Sarajevu.