O B A V J E Š T E NJ E

2017-09-25T12:29:44+00:00

OBAVJEŠTENJE Zbog nadolazeće sezone grijanja javnost obavještavamo o sljedećem: Dolaskom Medihe Smajić za direktora JU „Kulturni centar Srebrenica“ inciran je sastanak predstavnika nevladinih organizacija,javnih ustanova i ostalih pravnih subjekata koji su zakupci u JU „Kulturni centar Srebrenica“ kako bi se našlo najbolje rješenje za grijanje cijele ustanove . Međutim, po procjeni stručnih lica( inženjeri) koji su bili u Kulturnom centru Srebrenica investicija postavljanja novog kotla za zagrijavanje je izuzetno skupa a stari koji je kupljen donatorskim sredstvima nije u funkciji. Lokalna zajednica koja je osnivač naše ustanove nažalost nije u mogućnosti sama finansirati ovaj projekat. JU „Kulturni centar Srebrenica“ u cilju [...]