Projekat,, Kultura različitosti,, Kulturnog centra Srebrenica prošao na pozivu AMUS-a

2017-12-05T09:17:56+00:00

Na Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene iz Fonda za kulturne i socijalne namjene AMUS-a, objavljen na internet stranici AMUS-a dana 02.10.2017. godine, pristigle su 74 prijave projekata od čega su odobrena njih 22 u ukupnom izosu od 56.000 KM. Aplikant - projekat Odobrena sredstva 1 Zemaljski muzej BiH – Digitalizacija naučnih zvučnih snimaka 2.000 KM 2 Maja Milinković – Fado je sevdah 2.000 KM 3 Jasmin Mujanović Mag – Album „Guitar heartland“ 2.000 KM 4 BZK Preporod Srebrenik – Izdavanje CD-a “Srebrni zvuci saza” 1.000 KM 5 Kemal Delalić – ‘’Sounds of Balkan’’ 2.000 KM 6 Samir Fejzić – [...]